Opłata za obiady
Dodane przez M_Domanska dnia 27.12.2018 21:04
Z uwagi na zerowania konta bankowego nie ma możliwości wpłat w m-cu grudniu 2018 r.
Wpłaty za obiady na m-c styczeń – luty 2018 r. (z wyłączenie ferii zimowych) przyjmowane będą w dniach 2,3,4.01.2019 r. na konto żywieniowe 97 1240 6452 1111 0010 7469 5680
Od 7.01.2019 r. obiady będą odpisywane jeżeli należność za posiłki, nie będzie widoczna na wyciągu bankowym po tym terminie.
Ilość dzieci będzie planowana na podstawie m-ca grudnia. W przypadku rezygnacji z obiadów od stycznia 2019 r. należy tę informację przekazać intendentce warunkowo do 28.12.2018 - bezpośredni kontakt – 728-581-679. Ta sama zasada dotyczy dziecka, które nie będzie jadło od początku m-ca tylko np. od drugiego tygodnia. W przypadku nie zgłoszenia takiej informacji rodzic/opiekun będzie zobowiązany do uiszczenia należności za dni w które dziecko zostało policzone.
• Opis przelewu musi każdorazowo zawierać: imię i nazwisko, klasę, nr obiadowy oraz dni w które dziecko ewentualnie nie będzie jadło.
Opłata obejmuje okres od 02.01. do 28.02.2019 r. (bez ferii zimowych)
• 32 obiady* 3,oo = 96,oo