Opłata za obiady
Dodane przez M_Domanska dnia 15.11.2018 12:24
Wpłaty za obiady na m-c grudzień 2018 r. przyjmowane będą w dniach 15.11 - 21.11.2018r.
na konto żywieniowe 97 1240 6452 1111 0010 7469 5680
Termin wpływu należności na konto szkoły upływa - 21.11.2018 r.
Wpłaty od osób, które nie wypełniły „zobowiązania rodzica/opiekuna”, będą zwracane do nadawcy - druki do pobrania na stronie szkoły lub osobiście w pok. nr 14
• Opis przelewu musi każdorazowo zawierać: imię i nazwisko, klasę, nr obiadowy oraz dni w które dziecko ewentualnie nie będzie jadło.
Opłata obejmuje okres od 01.12. do 20.12.2018 r.
Opłata za obiad dla osób które płaciły za 12 listopad wynosi 39,oo
Opłata dla osób które pomniejszyły wpłatę za 12 listopad wynosi 42,oo
W m-cu grudniu nie zbieramy opłat za m-c styczeń 2019r. Wpłaty na m-c styczeń przyjmowane będą w dniach 2,3,4.01.2019r.
Ilość dzieci będzie planowana na podstawie m-ca grudnia. W przypadku rezygnacji z obiadów od stycznia 2019r. należy tę informację przekazać intendentce do 20.12.2018 - bezpośredni kontakt – 728-581-679. Ta sama zasada dotyczy dziecka, które nie będzie jadło od początku m-ca tylko np. od drugiego tygodnia. W przypadku nie zgłoszenia takiej informacji rodzic/opiekun będzie zobowiązany do uiszczenia należności za dni w które dziecko zostało policzone.