Opłata za obiady
Dodane przez M_Domanska dnia 31.08.2018 19:54
Wpłaty za obiady na m-c WRZESIEŃ 2018 r. przyjmowane będą na podstawie prawidłowo wypełnionego „zobowiązania rodzica/opiekuna” w dniach 4.09 - 6.09.2018r.
na konto żywieniowe  97 1240 6452 1111 0010 7469 5680
Termin wpływu należności na konto szkoły upływa - 6.09.2018 r.
Wpłaty od osób, które nie wypełniły „zobowiązania rodzica/opiekuna”,  będą zwracane do nadawcy - druki do pobrania na stronie szkoły lub osobiście w pok. nr 14
Opis przelewu musi każdorazowo zawierać:  imię i nazwisko, klasę, nr obiadowy oraz dni w które dziecko ewentualnie nie będzie jadło.
Opłata obejmuje okres od 10.09. do 28.09.2018 r.
Obiady całość –  15*3,00 = 45,00 zł
Wpłaty na m-c październik przyjmowane będą w dniach 17.09 – 21.09.2018 r.