Organizacja pracy szkoły od 30.04 do 04.05 br.
Dodane przez J_Sarzala dnia 24.04.2018 21:23
W poniedziałek (30.04) i w środę (02.05) lekcje odbywają się według planu, obiady będą wydawane bez zmian.
Piątek (04.05) jest dodatkowym dniem wolnym od zajęć dydaktycznych. Tego dnia szkoła organizuje zajęcia opiekuńcze w świetlicy w budynku przy ul.Rzeźniackiego od 6.30 do 17.00.