Opłata za obiady
Dodane przez M_Domanska dnia 29.12.2017 22:04
Wpłaty za obiady na m-c styczeń 2018 r. przyjmowane będą w dniach 1.01-3.01.2018 r. na konto żywieniowe
97 1240 6452 1111 0010 7469 5680
Termin wpływu należności na konto szkoły upływa - 3.01.2018 r.
Osoby, które nie wypełniły jeszcze „zobowiązania rodzica/opiekuna”, proszę o jak najszybsze dostarczenie wypełnionego druku do intendenta szkoły (pok. nr 14) - druki do pobrania na stronie szkoły lub osobiście w pok. nr 14
• Przypominam o możliwości sprawdzania frekwencji dzieci na obiadach – (część dzieci uczęszcza bardzo nieregularnie)
• Opis przelewu musi każdorazowo zawierać: imię i nazwisko, klasę, nr obiadowy oraz dni w które dziecko ewentualnie nie będzie jadło.
• Na koniec grudnia zostały przelane na Państwa konta wszelkie nadpłaty zgłoszone przed 20.12.2017r.
Wszelkie zmiany dotyczące m-ca stycznia (rezygnacja całkowita lub rezygnacja z poszczególnych dni) muszą być zgłoszone z wyprzedzeniem, w przeciwnym razie nie zostaną uwzględnione.
Opłata obejmuje okres od 2.01. do 31.01.2018 r.
Obiady –  22*3,00 = 66,00