Opłata za obiady
Dodane przez M_Domanska dnia 26.11.2017 14:46
Wpłaty za obiady na m-c grudzień 2017 r. przyjmowane będą w dniach 27.11-3.12.2017 r. na konto żywieniowe
97 1240 6452 1111 0010 7469 5680
Termin wpływu należności na konto szkoły upływa - 3.12.2017 r.
Osoby, które nie wypełniły jeszcze „zobowiązania rodzica/opiekuna”,  proszę o jak najszybsze dostarczenie wypełnionego druku do intendenta szkoły (pok. nr 14) - druki do pobrania na stronie szkoły lub osobiście w pok. nr 14
Przypominam o możliwości sprawdzania frekwencji dzieci na obiadach – (część dzieci uczęszcza bardzo nieregularnie)
Opis przelewu musi każdorazowo zawierać:  imię i nazwisko, klasę, nr obiadowy oraz dni w które dziecko ewentualnie nie będzie jadło.
Osoby, które dokonywały odpisów z obiadów w m-cu listopadzie proszę o pomniejszenie wpłaty na grudzień.
Wszelkie zmiany dotyczące m-ca grudnia (rezygnacja całkowita lub rezygnacja z poszczególnych dni) muszą być zgłoszone w m-cu listopadzie, w przeciwnym razie nie zostaną uwzględnione.
Opłata obejmuje okres od 1.12. do 22.12.2017 r.
Obiady –  16*3,00 = 48,00