Opłata za obiady
Dodane przez M_Domanska dnia 27.10.2017 22:51
Wpłaty za obiady na m-c listopad 2017 r. przyjmowane będą w dniach 1-3. 11.2017 r. na konto żywieniowe
97 1240 6452 1111 0010 7469 5680
Termin wpływu należności na konto szkoły upływa - 6.11.2017 r.
Osoby, które nie wypełniły jeszcze „zobowiązania rodzica/opiekuna”,  proszę o jak najszybsze dostarczenie wypełnionego druku do intendenta szkoły (pok. nr 14) - druki do pobrania na stronie szkoły lub osobiście w pok. nr 14
Przypominam o możliwości sprawdzania frekwencji dzieci na obiadach – (część dzieci uczęszcza bardzo nieregularnie)
Opis przelewu musi każdorazowo zawierać:  imię i nazwisko, klasę, nr obiadowy oraz dni w które dziecko ewentualnie nie będzie jadło.
Osoby, które dokonywały odpisów z obiadów w m-cu październiku proszę o pomniejszenie wpłaty na listopad.
Opłata obejmuje okres od 2.11. do 30.11.2017 r.
Obiady –  21*3,00 = 63,00