Opłaty za obiady
Dodane przez M_Domanska dnia 26.09.2017 15:35
Z dniem 26.09.2017 uruchamiamy wpłaty za obiady na m-c październik 2017 r. na nowe konto żywieniowe
97 1240 6452 1111 0010 7469 5680
Termin wpływu należności na konto wyjątkowo w tym m-cu upływa - 28.09.2017 r.
Osoby, które nie wypełniły jeszcze „zobowiązania rodzica/opiekuna”,  proszę o jak najszybsze dostarczenie wypełnionego druku do intendenta szkoły (pok. nr 14) - druki do pobrania na stronie szkoły lub osobiście w pok. nr 14

Przypominam o konieczności wpisania na przelewie imienia i nazwiska oraz nr obiadowego dziecka.
Opłata obejmuje okres od 2.10. do 31.10.2017 r.
obiady –  22*3,00 = 66,00 zł