Opłata za obiady
Dodane przez M_Domanska dnia 12.05.2017 21:23
Wpłaty za obiady na m-c maj/czerwiec 2017 r. z wyłączeniem 1.06.2017, 15,16.06.2017 przyjmowane będą na konto szkoły 26124064521111001048009930
Ostateczny termin wpływu należności na konto szkoły upływa 24.05.2017 r.
- Niepełna wpłata lub wpłata po terminie będzie skutkować zdjęciem posiłku.
- Wszystkie wpłaty, które będą widoczne na wyciągu po 25.05.2017 r. będą traktowane jako opłata po terminie.
- Przypominam o konieczności wpisania na przelewie imienia i nazwiska oraz nr obiadowego dziecka.
- Uczniowie otrzymają informację o jaką kwotę należy pomniejszyć wpłatę z tytułu odpisów lub nadpłat. Z uwagi na to, że jest to ostatnia wpłata w roku szkolnym proszę dokonywać wpłat ściśle wg w/w informacji.
- Osoby, które wpłaciły za obiady przed terminem i nadpłaciły obowiązującą kwotę, proszę o skontaktowanie się pod nr telefonu 728-581-679 w celu uzgodnienia zwrotu nadpłaconej kwoty.
Opłata obejmuje okres od 29.05. do 22.06.2017 r.
Obiady –  16*2,80 = 44,80