SP 65 Bydgoszcz
19.12.2018 10:17

Konkurs piosenki żołnierskiej dla klas II-III

· K_Plewa dnia 14.11.2018 19:32 · Drukuj
Konkursy

Konkurs piosenki żołnierskiej
Cele konkursu:

  1. Prezentacja i popularyzacja piosenki żołnierskiej.
  2. Wyłonienie talentów wokalnych.
  3. Kultywowanie pamięci o bohaterstwie żołnierzy w walce o wolność i niepodległość.
  4. Krzewienie wartości patriotycznych.
  5. Popularyzacja dziedzictwa kulturowego Wojska Polskiego.


Termin oraz miejsce konkursu: 
22 listopada 2018 r., godz. 16.30 – 18.00, sala 17 w głównym budynku.

Repertuar oraz reguły konkursu:

 

  • Każdy z uczestników przygotowuje do wykonania utwór o tematyce żołnierskiej lub patriotycznej. (Maksymalnie śpiewa 3 zwrotki piosenki.)
  • Utwory wykonać można a cappella lub z instrumentalnym podkładem muzycznym.
Uwaga: instrumentalny podkład muzyczny nie może zawierać wokalnej ścieżki dźwiękowej (tzw. potocznie chórków). Zapewniamy oprawę techniczną występu uczestnika z zastrzeżeniem konieczności dostarczenia przed występem płyty CD lub PenDrive. Organizator nie ponosi odpowiedzialności w przypadku złej jakości dostarczonego materiału dźwiękowego.

 

 

  • Pod pojęciem piosenki żołnierskiej rozumiemy utwory patriotyczne, utwory nawiązujące do szeroko pojmowanej tradycji żołnierskiej oraz oręża polskiego (w tym również pieśni rycerskie), pieśni kultywujące pamięć o wydarzeniach historycznych.
  • Kryteria oceny: dobór repertuaru, przygotowanie wokalne i muzykalność (najważniejsze kryterium), dykcja, intonacja, interpretacja, ogólne wrażenie artystyczne ( mile widziane rekwizyty).

 


Rodzice są odpowiedzialni za bezpieczeństwo dziecka po konkursie.

Organizatorzy: M. Kocińska, R. Ziemska, A. Zienowicz