SP 65 Bydgoszcz
26.06.2019 02:47

Opłata za obiady

· M_Domanska dnia 14.10.2018 23:18 · Drukuj
Stołówka
Wpłaty za obiady na m-c listopad 2018 r. przyjmowane będą w dniach 15.10 - 19.10.2018 r.
na konto żywieniowe  97 1240 6452 1111 0010 7469 5680
Termin wpływu należności na konto szkoły upływa - 19.10.2018 r.
Wpłaty od osób, które nie wypełniły „zobowiązania rodzica/opiekuna”,  będą zwracane do nadawcy - druki do pobrania na stronie szkoły lub osobiście w pok. nr 14
Opis przelewu musi każdorazowo zawierać:  imię i nazwisko, klasę, nr obiadowy oraz dni w które dziecko ewentualnie nie będzie jadło.
Opłata obejmuje okres od 05.11. do 30.11.2018 r.
Obiady całość –  20*3,00 = 60,00
Wpłaty na m-c grudzień przyjmowane będą w dniach 14.11 – 20.11.2018 r.