SP 65 Bydgoszcz
15.12.2018 21:30

Konkurs dla klas 0-III "Matka Boża Królową Polski"

· J_Walczak dnia 24.09.2018 06:27 · Drukuj
Konkursy
KONKURS „MATKA BOŻA KRÓLOWĄ POLSKI”
Zapraszamy uczniów z klas 0-III na konkurs plastyczny „Matka Boża Królową Polski”. Odbędzie się on dnia 27 września, w czwartek o g.15.30, w sali nr 1, w szkolnej filii. Dzieci dostaną gotowy szablon z Matką Bożą, który należy ozdobić techniką dowolną (malowanie, kolorowanie, wyklejanie). Uczestnicy konkursu proszeni są o zabranie ze sobą potrzebnych materiałów (np. bibułę, kredki, farbki…).
Prosimy wychowawców o zgłoszenie po 3 uczestników z każdej klasy.
Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na początku października.
Joanna Walczak, Paulina Bosak, ks. Robert Schwarz

Uczniowie proszeni są o dostarczenie WYPEŁNIONEJ zgody w dniu konkursu do prowadzących.
Treść zgody:
Wyrażam zgodę na udział dziecka w konkursie pt.: „Matka Boża Królową Polski”. Odbędzie się on 27.09 (czwartek) w sali nr 1 szkolnej filii. Uczniowie dostaną gotowy szablon, który należy ozdobić dowolną techniką. Uczestnicy konkursu proszeni są o zabranie ze sobą potrzebnych materiałów (kredki, farby, wycinanki, klej, nożyczki itp.).  Zgadam się na przetwarzanie przez Szkołę Podstawową nr 65 w Bydgoszczy danych osobowych mojego dziecka ……………………………………………. (imię i nazwisko dziecka) na potrzeby konkursu plastycznego pt.:  „Matka Boża Królową Polski” oraz na publikację jego wyników w holu szkoły i stronie internetowej szkoły.
Data i podpis rodzica/ opiekuna ………………………………………………………..