SP 65 Bydgoszcz
26.06.2019 02:40

Opłata za obiady

· M_Domanska dnia 14.09.2018 18:46 · Drukuj
Stołówka
Wpłaty za obiady na m-c październik 2018 r. przyjmowane będą na podstawie prawidłowo wypełnionego „zobowiązania rodzica/opiekuna” (na rok szkolny 2018/2019) w dniach 17.09 - 21.09.2018 r. na konto żywieniowe 97 1240 6452 1111 0010 7469 5680
Termin wpływu należności na konto szkoły upływa - 21.09.2018 r.
Wpłaty od osób, które nie wypełniły „zobowiązania rodzica/opiekuna”, będą zwracane do nadawcy - druki do pobrania na stronie szkoły lub osobiście w pok. nr 14
Opis przelewu musi każdorazowo zawierać: imię i nazwisko, klasę, nr obiadowy oraz dni w które dziecko ewentualnie nie będzie jadło.
Opłata obejmuje okres od 01.10. do 31.10.2018 r.
Obiady całość – 23*3,00 = 69,00 zł

Wpłaty na m-c listopad przyjmowane będą w dniach 15.10 – 19.10.2018 r.