SP 65 Bydgoszcz
15.11.2018 02:48

Zdolni znad Brdy - nabór na zajęcia dodatkowe na uczelniach

· A_Chojnacka_Malek dnia 13.09.2018 17:46 · Drukuj
Informacje
Nabór uczniów na zajęcia dodatkowe na uczelniach

W ramach Miejskiego Programu Wspierania Ucznia Zdolnego „Zdolni znad Brdy” w okresie wrzesień - grudzień br. realizowane będą zajęcia dodatkowe na uczelniach.

A) dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych:

1. Zajęcia laboratoryjne pn. „Fizyka doświadczalna” – odbywające się na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Instytucie Fizyki. Laboratorium będzie składało się z sześciu trzygodzinnych spotkań (szczegółowy program w załączniku);

2. Zajęcia warsztatowe pn. „Przygotowanie do olimpiady biologicznej” – odbywające się na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Instytucie Biologii Środowiska. Warsztaty będą składały się z sześciu trzygodzinnych spotkań (szczegóły wkrótce).

B) dla uczniów klas gimnazjalnych oraz klas VII i VIII szkół podstawowych:

3. Zajęcia laboratoryjne pn. „Eksperyment w fizyce” - odbywające się na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Instytucie Fizyki. Laboratorium będzie składało się z sześciu trzygodzinnych spotkań (szczegółowy program w załączniku).

Uczniowie, którzy chcą skorzystać z proponowanego cyklu zajęć, proszeni są o wypełnienie formularza zgłoszeniowego (dostępny na stronie www.edu.bydgoszcz.pl) i dostarczenie go do sekretariatu Pałacu Młodzieży do 20 września br. (sekretariat czynny w dni powszednie w godzinach 7.30 – 19.00, mieści się w budynku Gimnazjum nr 16, ul. Bohaterów Kragujewca 10, sala 6). W przypadku większej ilości chętnych niż miejsc, zostanie przeprowadzony test wiedzy.
O wynikach naboru kandydaci zostaną poinformowani drogą elektroniczną.