SP 65 Bydgoszcz
27.06.2019 05:10

Zasady funkcjonowania stołówki szkolnej 2017/2018

· M_Domanska dnia 28.08.2018 19:06 · Drukuj
Stołówka
Zasady sprzedaży obiadów i funkcjonowania stołówki w roku szkolnym 2018/2019
1. Rodzic/opiekun ma obowiązek zapoznać się z regulaminem stołówki i sprzedaży obiadów.
2. Zapisy na obiady będą dokonywane na podstawie prawidłowo wypełnionego "zobowiązania rodzica/opiekuna” (druk do pobrania ze strony internetowej szkoły, w dyżurce szkoły lub w pok. nr 14) i dostarczonego do intendenta szkoły (pok. nr 14).
Wpłaty uiszczone bez wypełnionego druku "zobowiązania rodzica” nie będą podstawą do wydawania obiadu a kwota wpłaty zostanie zwrócona do nadawcy.
3. Wpłaty należy dokonać przelewem wyłącznie za jeden miesiąc z góry w połowie każdego miesiąca na kolejny miesiąc.
Aktualne informacje o sprzedaży obiadów na dany miesiąc zamieszczone będą na stronie SP nr 65 oraz na tablicach informacyjnych.
Wpłaty  przyjmowane będą na aktualne konto żywieniowe szkoły
nr 97 1240 6452 1111 0010 7469 5680
Wpłata musi być zgodna z kwotą podaną w informacji (nie robić nadpłat lub niedopłat).
Opłatę można pomniejszyć wyłącznie w sytuacji jeżeli dziecko będzie jadło w wybrane dni tygodnia, lub wcześniej miało zgłoszone i uzgodnione odpisy.
4. Wyjątek stanowi m-c styczeń – opłata będzie przyjmowana w dniach 2-4.01.2019 r.
Szkoła zobowiązana jest zwrócić do Urzędu Miasta wszystkie środki finansowe, które pozostaną na jej rachunkach na dzień 31 grudnia 2018 r., co z kolei oznacza, że nie mogłaby kupować w styczniu przyszłego roku artykułów spożywczych potrzebnych do przygotowania obiadów z wpłat dokonanych jeszcze w tym roku.
5. W przypadku rezygnacji z obiadów od stycznia 2019 r. należy tę informację przekazać intendentce do 20.12.2018 r.  Ta sama zasada dotyczy dziecka, które nie będzie jadło od początku miesiąca tylko np. od drugiego tygodnia. W styczniu intendent planuje zapotrzebowanie na podstawie stanu z poprzedniego miesiąca. W przypadku nie zgłoszenia takiej informacji rodzic/opiekun będzie zobowiązany do uiszczenia należności za dni, w które dziecko zostało policzone.
6. Opis przelewu musi każdorazowo zawierać:
Imię i nazwisko, klasę, nr obiadowy oraz dni wybrane wypisane datami, w które dziecko ewentualnie nie będzie jadło.
7. Odpisy obiadowe można zgłaszać w danym dniu w godz. 7.00 do 8.00 – osobiście, pok. nr 14 lub telefonicznie pod nr 52/343-09-66 wew. 15 – intendent, lub wew. 23 – kuchnia, lub pod nr telefonu 728-581-679 - można również przesyłać SMS.
(odpisy zgłoszone po godz. 8.00 nie będą uwzględniane – odliczane będą od następnego dnia).
8. Wszystkie planowane wyjścia klasowe należy zgłaszać przynajmniej z tygodniowym wyprzedzeniem. Obowiązek zgłaszania nieobecności dziecka należy do płacącego za obiady, a nie do wychowawcy klasy.
9. Lista frekwencji dzieci na obiadach znajduje się do wglądu u intendenta szkoły.
10. Obiady wydawane są w:
bud. głównym - w godz. 11.30 – 14.00 (przerwy – 11.30–11.50; 12.35–12.55; 13.40–13.50)
filii - w godz. 11.30 -13.45
11. Stawka obiadowa dla dzieci wynosi 3,00 zł (zupa jest częścią obiadu i nie jest wydawana za darmo).
12. Obiady wydawane w SP nr 65 muszą być spożywane w stołówce. Nie ma możliwości wydawania posiłków na wynos (dotyczy to zarówno obiadów płatnych jak i refundowanych).
Osoby korzystające z obiadów refundowanych zobowiązane są do zgłaszania nieobecności na obiadach na tych samych warunkach co obiady płatne. W sytuacji, kiedy odpis nie zostanie zgłoszony, po trzech dniach nieobecności obiad zostanie zawieszony.