SP 65 Bydgoszcz
26.06.2019 01:52

Opłata za obiady

· M_Domanska dnia 11.05.2018 20:11 · Drukuj
Stołówka
Wpłaty za obiady na m-c CZERWIEC 2018 r. przyjmowane będą w dniach 14.05-18.05.2018 r. na konto żywieniowe
97 1240 6452 1111 0010 7469 5680
Termin wpływu należności na konto szkoły upływa - 18.05.2018 r.

Osoby, które nie wypełniły jeszcze „zobowiązania rodzica/opiekuna”,  proszę o dostarczenie wypełnionego druku do intendenta szkoły (pok. nr 14) - druki do pobrania na stronie szkoły lub osobiście w pok. nr 14
Przypominam o możliwości sprawdzania frekwencji dzieci na obiadach – (część dzieci uczęszcza bardzo nieregularnie)
Opis przelewu musi każdorazowo zawierać:  imię i nazwisko, klasę, nr obiadowy oraz dni w które dziecko ewentualnie nie będzie jadło.
Opłata obejmuje okres od 4.06. do 21.06.2018 r.
Obiady całość –  14*3,00 = 42,00
Osoby, które dokonywały odpisów za poprzednie miesiące proszę o kontakt pod nr tel. 728-581-679 w celu uzgodnienia kwoty wpłaty.