SP 65 Bydgoszcz
20.04.2019 18:25

KOMPETENCJE DLA PRZYSZŁOŚCI 2018

· M_Domanska dnia 08.05.2018 12:10 · Drukuj
Informacje

KOMPETENCJE DLA PRZYSZŁOŚCI 2018
Ogólnopolskie Badanie Umiejętności Uczniów

Celem badania jest diagnoza umiejętności uczniów prowadzona na użytek poprawy jakości nauczania.
W dniach 10-29 maja 2018 przeprowadzone będą badania za pomocą komputerów z dostępem do Internetu w formie testu. Badanie zostanie przeprowadzone w ramach godzin lekcyjnych. O dokładnych terminach testów uczniowie będą informowani na bieżąco.

Uczniowie klas VI i VII szkół podstawowych wezmą udział w trzech testach online:
czytanie ze zrozumieniem
matematyka
język angielski

Czas trwania badania dla jednej grupy uczniów wyniesie 45 minut na każdy przedmiot (10 minut kwestionariusz oraz 35 minut test przedmiotowy).

Pomiar obejmie umiejętności i wiedzę definiowaną przez podstawy programowe. Wykorzystane zostaną wystandaryzowane pytania egzaminacyjne z kilkunastu edycji egzaminów CKE, innych badań krajowych i międzynarodowych (w tym programu PISA) oraz zadania specjalnie stworzone na potrzeby projektu.

Dodatkowo uczniowie będą odpowiadać na krótkie kwestionariusze mierzące czynniki związane z nauką danego przedmiotu lub ich planami zawodowymi na przyszłość.

Wyniki indywidualne oraz zestawienia będą dostępne po 11 czerwca. Uczniowie otrzymają od wychowawców dane dostępowe.