SP 65 Bydgoszcz
24.02.2019 04:11

Z wizytą w szkole Braille'a

· M_Nowakowska_Wojt dnia 06.05.2018 11:57 · Drukuj
Pod koniec kwietnia klasa integracyjna- 1a została zaproszona na drzwi otwarte organizowane przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej im. L. Braille’a w Bydgoszczy. Nasi uczniowie dowiedzieli się, że szkoła ma już 146 lat i jest najstarszą placówką w Polsce kształcącą osoby z dysfunkcją wzroku. Pierwszoklasiści w specjalnych goglach ćwiczyli przechodzenie przez ulicę, skupiając się tylko na sygnale dźwiękowym. W sali doświadczania świata poznawali innymi zmysłami niż wzrok różne przedmioty. Uczyli się rozpoznawać dotykiem nominały monet. Ćwiczyli z zasłoniętymi oczami nalewanie wody do kubka. Pisali na maszynie swoje imię, używając pisma Braille'a. To była bardzo pouczająca wizyta, która uświadomiła naszym uczniom, że dzieci niewidome też się uczą, bawią i cieszą życiem. Dziękujemy za zaproszenie do tej niezwykłej szkoły.