SP 65 Bydgoszcz
26.06.2019 02:04

Opłata za obiady

· M_Domanska dnia 14.04.2018 07:41 · Drukuj
Stołówka
Wpłaty za obiady na m-c MAJ 2018 r. przyjmowane będą w dniach 16.04-20.04.2018r.
na konto żywieniowe  97 1240 6452 1111 0010 7469 5680
Termin wpływu należności na konto szkoły upływa - 20.04.2018 r.
Osoby, które nie wypełniły jeszcze „zobowiązania rodzica/opiekuna”,  proszę o dostarczenie wypełnionego druku do intendenta szkoły (pok. nr 14) - druki do pobrania na stronie szkoły lub osobiście w pok. nr 14
Przypominam o możliwości sprawdzania frekwencji dzieci na obiadach – (część dzieci uczęszcza bardzo nieregularnie)
Opis przelewu musi każdorazowo zawierać:  imię i nazwisko, klasę, nr obiadowy oraz dni w które dziecko ewentualnie nie będzie jadło.
Opłata obejmuje okres od 2.05. do 30.05.2018 r. bez 4 i 31.05.2018r.
Obiady całość –  19*3,00 = 57,00
OPŁATY ZA MIESIĄC CZERWIEC 2018 PRZYJMOWANE BĘDĄ OD 14-18.05.2018 r.