SP 65 Bydgoszcz
10.12.2018 13:48

Konkurs na prezentację multimedialną "Industrialna Bydgoszcz"

· M_Domanska dnia 09.04.2018 08:15 · Drukuj
KonkursyZapraszamy do udziału w Międzyszkolnym Konkursie "Industrialna Bydgoszcz" organizowanym przez Szkołę Podstawową nr 57 w Bydgoszczy.
W terminie do 19 kwietnia br. należy dostarczyć nauczycielowi informatyki prezentację multimedialną wykonaną w programie PowerPoint w formie elektronicznej.
Ocenie podlegać będą: pomysłowość, estetyka prac, zawartość merytoryczna. Praca powinna zawierać następujące informacje: tytuł pracy, imię i nazwisko autora, wiek, klasa, nazwa i adres szkoły, imię i nazwisko nauczyciela.
Przesłane prace przechodzą na własność organizatora konkursu. Organizator zastrzega sobie prawo do wykonania dokumentacji w formie biuletynów, katalogów itp. oraz publikacji nadesłanych prac.