SP 65 Bydgoszcz
25.06.2019 08:21

KONKURSY PLASTYCZNE Z BYDGOSZCZĄ W TLE...

· B_Redzik_Chlebosz dnia 27.03.2018 10:07 · Drukuj
Konkursy
KONKURSY PLASTYCZNE Z BYDGOSZCZĄ W TLE...
1.
"OPERA NOVA w przyszłości" zapraszamy do udziału w szkolnym etapie konkursu plastycznego uczniów klas I-VII promującym Projekt Modernizacji Opery Nova w Bydgoszczy. W związku z rozbudową naszej Opery w najbliższym czasie mamy propozycję dla dzieci i młodzieży, aby wymyślili i zaproponowali jak mogłaby wyglądać Opera z czwartą częścią-/kręgiem/, w której ma znaleźć się między innymi sala konferencyjna...
Prace formatu A 3, wykonane dowolną techniką można składać w sali 222 - pracowni plastycznej, do 13 kwietnia 2018 roku /piątek/.
Szczegóły konkursu www.opera.bydgoszcz.pl
Głównym organizatorem konkursu jest Opera Nova.
2.
XXIII edycja Imprez Plastycznych o tematyce Bydgoskiej "Bydgoszcz pędzlem, kredką i ołówkiem" proponuje dzieciom i młodzieży szkół podstawowych klas I-VII, tegoroczny temat konkursowy "Bydgoszcz-100 Lat Niepodległości". Organizatorzy oczekują na prace plastyczne, które w barwny sposób przedstawiają nasze miasto i jego historię od czasu odzyskania niepodległości w 1918 roku, więc można zilustrować ciekawe wydarzenia z historii miasta po 1918 roku, przedstawić zabytki związane z historią miasta, albo zaprojektować Moje Miasto Bydgoszcz za 100 Lat...
Prace wykonane w dowolnej technice malarskiej lub rysunkowej, format  prac A3, dokładnie podpisane: imię i nazwisko, wiek autora, adres szkoły i nazwisko opiekuna prowadzącego można składać w sali 222-pracowni plastycznej naszej szkoły do dnia 27 kwietnia 2018 roku – piątek.
Prace oceniane będą w grupach wiekowych, przechodzą także na własność organizatora, oraz organizatorzy zastrzegają sobie prawo do ich publikacji.
Organizatorzy SP 64 i SP 10 w Bydgoszczy
3.
"Architektura przemysłowa Bydgoszczy wczoraj i dziś" konkurs plastyczny dla wszystkich uczniów szkoły podstawowej rozwijający zainteresowania architekturą i dziedzictwem przemysłowym naszego miasta, budowanie dumy z lokalnego przemysłu i rzemiosła.
Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wykonanie dwóch prac plastycznych o formacie A-3 przedstawiających budynki przemysłowe Bydgoszczy:
- jedna praca: wykonana węglem na podstawie starych zdjęć ukazująca stare budynki przemysłowe
- druga praca plastyczna: kolorowa -/technika dowolna/-pokazująca współczesną architekturę bydgoskiego przemysłu i rzemiosła.
Każda praca opisana powinna być imieniem i nazwiskiem autora, jego wiekiem, klasą, nazwą i adresem szkoły oraz imieniem i nazwiskiem nauczyciela.
Prace przechodzą na własność organizatora i zastrzega on sobie prawa do ich publikacji. Oceniane będą w kategoriach wiekowych klas .
Organizatorem międzyszkolnego konkursu jest Szkoła Podstawowa nr 57 im. Towarzystwa Miłośników Miasta Bydgoszczy.
TERMIN oddawania prac do pracowni plastycznej 222 - piątek 27 kwietnia 2018 roku

ZA ETAP SZKOLNY KONKURSÓW ODPOWIEDZIALNA JEST Bożena Redzik-Chlebosz - nauczyciel plastyki SP 65