SP 65 Bydgoszcz
27.05.2019 01:16

Międzyszkolny konkurs plastyczny "Nigdy nie skrzywdzę!"

· A_Klinger dnia 19.03.2018 19:37 · Drukuj
Konkursy
Konkurs jest adresowany do uczniów klas drugich szkół fordońskich.
1. Cele konkursu:
Umiejętność dostrzegania potrzeb zwierząt domowych, gospodarskich i wolnożyjących
Kształtowanie i wzmacnianie humanitarnego traktowania zwierząt
Podejmowanie działań na rzecz zmiany negatywnego stosunku do zwierząt
Kształtowanie poczucia odpowiedzialności za wszystkie żywe istoty zależne od człowieka
Rozwijanie uzdolnień plastycznych dzieci
2. Forma pracy:
Dziecko wykonuje samodzielnie plakat w formacie A3 lub A4 dowolną techniką.
3. Kryteria oceny:
Trafność doboru tematyki
Jasność przekazu
Względy estetyczne
4. Termin:
Prace należy dostarczyć do sekretariatu Szkoły Podstawowej nr 65 im. Czesława Tańskiego z Oddziałami Integracyjnymi i Sportowymi w Bydgoszczy.
Adres: ul. T. Golloba 7, 85-791 Bydgoszcz
do dnia 06.04.2018 roku do godziny 15:00.
Dzieci z naszej szkoły składają prace w filii w sali 106.
Każda praca powinna zawierać na odwrocie: imię i nazwisko autora, nazwę szkoły wraz z adresem i telefonem, klasę, imię i nazwisko wychowawcy, adres mailowy do kontaktu.
5. Ogłoszenie wyników nastąpi 13.04.2018 roku na stronie www.sp65.bydgoszcz.pl Nagrody dla laureatów konkursu zostaną przesłane pocztą.
6. Prace nie podlegają zwrotowi.

Organizatorzy:
Agata Klinger i Izabela Stawska
Nauczycielki w Szkole Podstawowej nr 65 im. Cz. Tańskiego
z Oddziałami Integracyjnymi i Sportowymi
w Bydgoszczy
Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie!