SP 65 Bydgoszcz
26.06.2019 01:57

Opłata za obiady

· M_Domanska dnia 19.03.2018 19:37 · Drukuj
StołówkaWpłaty za obiady na m-c KWIECIEŃ 2018 r. przyjmowane będą w dniach 19.03-23.03.2018r.
na konto żywieniowe 97 1240 6452 1111 0010 7469 5680
Termin wpływu należności na konto szkoły upływa - 23.03.2018 r.

Osoby, które nie wypełniły jeszcze „zobowiązania rodzica/opiekuna”, proszę o dostarczenie wypełnionego druku do intendenta szkoły (pok. nr 14) - druki do pobrania na stronie szkoły lub osobiście w pok. nr 14
• Przypominam o możliwości sprawdzania frekwencji dzieci na obiadach – (część dzieci uczęszcza bardzo nieregularnie)
• Opis przelewu musi każdorazowo zawierać: imię i nazwisko, klasę, nr obiadowy oraz dni w które dziecko ewentualnie nie będzie jadło.
Opłata obejmuje okres od 4.04. do 30.04.2018 r.
Obiady całość – 19*3,00 = 57,00
OPŁATY ZA MIESIĄC MAJ 2018 PRZYJMOWANE BĘDĄ OD 16-20 04.2018 r.