SP 65 Bydgoszcz
23.03.2019 13:29

Rekrutacja 2018/2019

· M_Domanska dnia 02.03.2018 14:04 · Drukuj
Komunikaty
Rekrutacja 2018
Zapraszamy  na spotkanie z rodzicami przyszłych uczniów oddziału przedszkolnego i klas pierwszych w dniu 7.03.2018 (środa) w godzinach 17:00-19:00.
Program:
1. Powitanie pani dyrektor.
2. Przedstawienie zasad rekrutacji - pani A. Piechocka, sekretarz szkoły.
3. Prezentacja szkoły – M. Kwiatkowska.
4. Przejście do budynku filii i zwiedzanie szkoły.

Planujemy utworzyć:
klasę integracyjną
klasę sportową o profilu pływanie
klasy ogólne ukierunkowane na zajęcia: informatyczne, matematyczne, humanistyczno-artystyczne

Terminy testów sprawnościowych:
Klasa I  o profilu pływanie.
15.03.2018 r. (czwartek) 14:35-16:10 sala gimnastyczna + basen.
Zbiórka w szatni na basenie - przy wejściu.
Na próbę sprawności fizycznej dla kandydatów do klasy I o profilu pływanie dzieci przynoszą ze sobą strój sportowy (koszulka, spodenki, obuwie sportowe oraz strój na basen)
Nauczyciele odpowiedzialni: V. Szramska, J. Ziółkowska, A. Polak, B. Krzyżanowska.
Warunkiem przyjęcia do oddziału sportowego jest pisemna zgoda rodziców  do udziału w testach fizycznych oraz bardzo dobry stan zdrowia potwierdzony orzeczeniem lekarskim o zdolności do uprawiania danego sportu wydanego przez lekarza specjalistę.

Próba sprawności fizycznej dla kandydatów do klasy I sportowej o profilu pływanie: Wrocławski test sprawności fizycznej.

Miejsce: sala gimnastyczna
1.Rzut piłką lekarską (1 kg).
2.Bieg krótki (na odcinku 20 m).
3.Skok w dal z miejsca.
4.Bieg wahadłowy (4x5 m)

Miejsce: pływalnia szkolna
5.Reakcja na kontakt z wodą.

Ocena: dokonuje trener- za każdą próbę uczeń otrzymuje notę punktową 0-10 pkt. max 50 pkt. (lęk przed wodą dyskwalifikuje dziecko do nauki w klasie sportowej o profilu pływanie)

Zapraszamy chętne dzieci na zajęcia z pływania w poniedziałki  16:10
pływalnia IKAR przy  SP nr 65 ul. T. Golloba 7.
Zajęcia te mają na celu przygotowanie do testu sprawności  fizycznej oraz integrację grupy.