SP 65 Bydgoszcz
16.01.2019 02:30

Opłata za obiady

· M_Domanska dnia 26.02.2018 13:28 · Drukuj
Stołówka
Z UWAGI NA POWTARZAJĄCE SIĘ OPÓŹNIENIA Z OPŁATAMI ZA OBIADY INFORMUJĘ, ŻE ULEGNĄ ZMIANIE TERMINY WPŁAT.
Wpłaty za obiady na m-c MARZEC 2018 r. WYJĄTKOWO przyjmowane będą w dniach 26.02-2.03.2018r. na konto żywieniowe  97 1240 6452 1111 0010 7469 5680
Termin wpływu należności na konto szkoły upływa - 3.03.2018 r.
Osoby, które nie wypełniły jeszcze „zobowiązania rodzica/opiekuna”,  proszę o dostarczenie wypełnionego druku do intendenta szkoły (pok. nr 14) - druki do pobrania na stronie szkoły lub osobiście w pok. nr 14
Przypominam o możliwości sprawdzania frekwencji dzieci na obiadach – (część dzieci uczęszcza bardzo nieregularnie)
Opis przelewu musi każdorazowo zawierać:  imię i nazwisko, klasę, nr obiadowy oraz dni w które dziecko ewentualnie nie będzie jadło.
Wszelkie zmiany dotyczące m-ca MARCA (rezygnacja całkowita lub rezygnacja z poszczególnych dni) muszą być zgłoszone z wyprzedzeniem, (najpóźniej do 28.02.2018 ), w przeciwnym razie nie zostaną uwzględnione.
Opłata obejmuje okres od 1.03. do 28.03.2018 r. z wyłączeniem przerwy świątecznej
W dniach 12-14.03.2018 odbędą się rekolekcje – osoby, które nie będą korzystać z obiadów w tych dniach proszę o pomniejszenie wpłaty o 9,oo zł (w opisie podać bez rekolekcji)
Obiady całość –  20*3,00 = 60,00
Obiady bez rekolekcji – 17*3,00 = 51,00
OPŁATY ZA MIESIĄC KWIECIEŃ 2018 PRZYJMOWANE BĘDĄ OD 19-23 03.2018 r.