SP 65 Bydgoszcz
19.03.2019 04:41

Konkurs fotograficzny dla klas IV - VII

· K_Plewa dnia 08.02.2018 19:06 · Drukuj
Konkursy

Zapraszamy do udziału w konkursie fotograficznym  „Człowiek, miasto, maszyna” organziowanym przez Szkołę Podstawowa nr 63 w ramach X Powiatowego Przeglądu Twórczości Dziecięcej i Młodzieżowej.

Cele konkursu:
 • prezentacja możliwości twórczych dzieci;
 • zachęcenie młodzieży do rozwijania pasji fotograficznych;
 • kształtowanie własnego indywidualnego warsztatu tworzenia i rozwijania dziecięcej wrażliwości poprzez wyrażanie swoich myśli, uczuć i refleksji za pomocą różnych środków wyrazu;
 • zwrócenie uwagi uczniów na różne sposoby interpretowania tematu.
Warunki uczestnictwa:
 • każdy uczestnik może zgłosić do konkursu dwie fotografie inspirowane hasłem „Człowiek, miasto, maszyna” barwne lub czarno – białe, o wymiarach 20x30 (A4), samodzielnie wykonane, wcześniej niepublikowane; termin nadsyłania prac – 26 lutego 2018 r.
 • zdjęcia utrwalone na papierze fotograficznym należy dostarczyć do nauczycieli informatyki oraz przesłać kopię w formacie JPG (minimum 300 dpi) na adres mailowy: konkurs_fotograficzny@sp65.bydgoszcz.pl
 • fotografie nie mogą być podklejane lub oprawiane.

Każda praca powinna być czytelnie opisana według wzoru:

 • nazwisko i imię autora;
 • wiek;
 • nr i adres szkoły;
 • telefon i fax szkoły;
 • nazwisko i imię nauczyciela - opiekuna, telefon kontaktowy + adres email
 • oraz zawierać oświadczenie „Wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystanie danych osobowych w celu przeprowadzenia konkursu „Człowiek, miasto, maszyna” zgodnie z art. 6 ustawy z dn. 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych”

Ocenie podlegać będą:

 • kreatywność i pomysł;
 • walory estetyczne;
 • ogólny wyraz artystyczny.