SP 65 Bydgoszcz
20.04.2019 18:17

Opłata za obiady

· M_Domanska dnia 28.01.2018 19:47 · Drukuj
Stołówka
Wpłaty za obiady na m-c luty 2018 r. przyjmowane będą w dniach 1.02-3.02.2018r. na konto żywieniowe
97 1240 6452 1111 0010 7469 5680
Termin wpływu należności na konto szkoły upływa - 3.02.2018 r.
Osoby, które nie wypełniły jeszcze "zobowiązania rodzica/opiekuna”,  proszę o dostarczenie wypełnionego druku do intendenta szkoły (pok. nr 14) - druki do pobrania na stronie szkoły lub osobiście w pok. nr 14
• Przypominam o możliwości sprawdzania frekwencji dzieci na obiadach – (część dzieci uczęszcza bardzo nieregularnie).
• Opis przelewu musi każdorazowo zawierać:  imię i nazwisko, klasę, nr obiadowy oraz dni w które dziecko ewentualnie nie będzie jadło.
Wszelkie zmiany dotyczące m-ca lutego (rezygnacja całkowita lub rezygnacja z poszczególnych dni) muszą być zgłoszone z wyprzedzeniem, (najpóźniej do 29.01.2018 r.), w przeciwnym razie nie zostaną uwzględnione.
Opłata obejmuje okres od 1.02. do 28.02.2018 r. z wyłączeniem ferii zimowych w terminie 12-23.02.2018 r.
Obiady –  10*3,00 = 30,00