SP 65 Bydgoszcz
16.01.2019 02:28

Informacje dotyczące funkcjonowania stołówki

· M_Domanska dnia 03.09.2017 22:58 · Drukuj
Stołówka


Zasady sprzedaży obiadów i funkcjonowania stołówki
1. Rodzic/opiekun ma obowiązek zapoznać się z regulaminem sprzedaży obiadów
i dostarczyć wypełnione zobowiązanie do intendenta szkoły (pok. nr 14).
2. Wpłaty należy dokonać przelewem wyłącznie za jeden miesiąc z góry w terminie od 1-3 dnia każdego miesiąca z tym, że ostatniego dnia prosimy o dokonanie wpłaty do godz. 1100.
3. Ostatniego roboczego dnia miesiąca rodzic/opiekun, którego dziecko ma zwrot za niewykorzystane posiłki otrzyma drogą elektroniczną na wskazany adres, informację o kwocie do odliczenia.
4. Aktualne informacje o sprzedaży obiadów na dany miesiąc zamieszczone będą na stronie SP nr 65 oraz na tablicach informacyjnych.
Wpłaty  przyjmowane będą na konto szkoły (uwaga zmiana nr konta)
nr 97 1240 6452 1111 0010 7469 5680
Wpłata musi być zgodna z kwotą podaną w informacji (nie robić nadpłat lub niedopłat).
Opłatę można pomniejszyć wyłącznie w sytuacji jeżeli dziecko będzie jadło w wybrane dni tygodnia, lub wcześniej miał zgłoszone i uzgodnione odpisy.
5. Opis przelewu musi każdorazowo zawierać:
Imię i nazwisko, klasę, nr obiadowy oraz dni wybrane wypisane datami, w które dziecko ewentualnie nie będzie jadło.
6. Dzieci wpisane raz na listę obiadową są uwzględnione na liście na kolejny miesiąc, dlatego też, w przypadku rezygnacji należy tę informację przekazać intendentce z tygodniowym wyprzedzeniem.  Ta sama zasada dotyczy dziecka, które nie będzie jadło od początku miesiąca tylko np. od drugiego tygodnia. Intendent planuje zapotrzebowanie na podstawie stanu z poprzedniego miesiąca.
7. Odpisy obiadowe można zgłaszać w danym dniu w godz. 700 do 8oo – osobiście, pok. nr 14 lub telefonicznie pod nr 52/343-09-66 wew. 15 – intendent, lub wew. 23 – kuchnia,
lub pod nr telefonu 728-581-679 - można również przesyłać SMS.
( odpisy zgłoszone po godz. 800 nie będą uwzględniane – odliczane będą od następnego dnia.
8. Lista frekwencji dzieci na obiadach znajduje się do wglądu u intendenta szkoły.
9. Obiady wydawane są w
bud. głównym - w godz. 1125 - 1345 ( przerwy – 1125 – 1145; 1230 – 1245; 1330 – 1345 )
na filii - w godz. 1130-1330
10. Stawka obiadowa dla dzieci wynosi 3,00 zł. (zupa jest częścią obiadu i nie jest wydawana za darmo).
11. Obiady wydawane w SP nr 65 muszą być spożywane w stołówce. Nie ma możliwości wydawania posiłków na wynos (dotyczy to zarówno obiadów płatnych jak i refundowanych).
12. Osoby korzystające z obiadów refundowanych zobowiązane są do zgłaszania nieobecności na obiadach na tych samych warunkach co obiady płatne. W sytuacji, kiedy odpis nie zostanie zgłoszony, po trzech dniach nieobecności obiad zostanie zawieszony.