SP 65 Bydgoszcz
19.03.2019 05:11

SZKOŁA PROMUJĄCA PROFILAKTYKĘ ONKOLOGICZNĄ

· K_Plewa dnia 23.06.2017 13:32 · Drukuj

Nasza placówka w roku szkolnym 2016/2017 kontynuowała realizację  programu dla szkół podstawowych  i ponadpodstawowych „ Szkoła promująca profilaktykę onkologiczną”. Założenia programu zostały dostosowane do wieku uczniów szkoły podstawowej. Program realizowano według wytycznych celów i w zakresie wyznaczonych tez. Zajęcia odbywały się w poszczególnych klasach lub zespołach klasowych.

Pracowaliśmy według haseł:

  • Walka z nałogami – pogadanki pedagoga i pielęgniarki szkolnej, antyreklamy na korytarzach szkolnych, konkursy wiedzowe, sportowe i plastyczne. Ciekawą i pouczającą lekcję w formie – Sądu nad papierosem-  przeprowadziła klasa Vc z wychowawczynią.

  • Ruch to zdrowie – „ tańczące przerwy” , lekcje w-f, przerwy śródlekcyjne, aktywne zajęcia pozalekcyjne, wycieczki piesze, zajęcia na basenie, konkursy, zabawy. Kilka klas wybrało się na tzw. Zielone szkoły”. Do programu włączają się aktywnie klasy sportowe.

  • Zdrowe odżywianie – piramida zdrowia, akcja „zielony talerz” do obiadu i na śniadanie, kontrola plecaków, pogadanka szkolnej pielęgniarki, spotkanie z obsługą kuchni, hodowla roślin, gazetki ścienne, zdrowa żywność w sklepiku szkolnym.
  • Ochrona przed promieniami słonecznymi – konkursy, pogadanka przedstawiciela służby zdrowia, wystawa filtrów przeciwsłonecznych, spotkanie z okulistą. Przeprowadzono pogadanki przed wakacjami letnimi na temat bezpiecznych kąpieli słonecznych na apelach i lekcjach wychowawczych.

Włączono się z programem w czasie Rodzinnego Festynu. Dużym zainteresowaniem cieszył się pomiar tkanki tłuszczowej.  Zaproszono na tematyczne zajęcia dzieci z przedszkola Krecik i Bajkolandia, uczestniczono w konkursie kulinarnym na zdrową sałatkę, ważono plecaki.

Program wspomagała dyrekcja szkoły, nauczyciele i pracownicy placówki.

Został podniesiony poziom świadomości uczniów naszej szkoły w zakresie walki z rakiem.

Zespół powołany do promocji programu.

Lider zespołu Barbara Wodzińska