SP 65 Bydgoszcz
11.12.2018 21:00

KONKURS HISTORYCZNO-MATEMATYCZNY

· M_Domanska dnia 12.04.2017 11:24 · Drukuj
Konkursy
ZAPRASZAMY
NA KONKURS HISTORYCZNO-MATEMATYCZNY
DLA FORDOŃSKICH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH
„MOJA DZIELNICA W LICZBACH”

REGULAMIN KONKURSU
Konkurs skierowany jest do uczniów klas szóstych szkół podstawowych i ma za zadanie popularyzowanie historii i wiedzy ogólnej o dzielnicy Fordon w połączeniu z matematyką.
Proszę wytypować po jednym uczniu z każdej klasy(może to zrobić nauczyciel historii lub wychowawca). Konkurs będzie miał formę testu.
Czas trwania 60 minut.

CELE KONKURSU:
- rozwijanie zainteresowań historią i aktualną wiedzą ogólną o Fordonie,
- wykorzystanie wiadomości i umiejętności matematycznych w połączeniu z historią,
- kształtowanie przynależności do społeczności lokalnej,
- integracja szkół.

MIEJSCE KONKURSU
Szkoła Podstawowa nr 65 w Bydgoszczy ul. Duracza 7.

TERMIN KONKURSU
24.05.2017r. godzina 14:30

Zestaw materiałów pomocniczych :
1. Dzieje Fordonu i okolic- praca zbiorowa pod redakcją Zdzisława Biegańskiego
2. Wikipedia o Fordonie
3. Mapy online i papierowe
Zgłoszenia przekazać p. B. Brzozowskiej lub p. D. Waśniowskiej do 05.05.2017r. Proszę podać imię i nazwisko uczestnika oraz imię i nazwisko nauczyciela przygotowującego ucznia do konkursu.

Organizatorzy:
Bożena Brzozowska
Dorota Waśniowska