SP 65 Bydgoszcz
18.07.2019 11:39

"Super Czytelnik" i "Grzeczny Uczeń" klasy 2j

· A_Kubicka dnia 07.03.2017 22:45 · Drukuj
W klasie 2j rozstrzygnięty został semestralny konkurs czytelniczy. Celem konkursu było rozbudzenie zainteresowań czytelniczych uczniów oraz wyrabianie nawyku czytania jako formy spędzania wolnego czasu. Dzieci z wielką dumą pokazywały nauczycielom tabele czytelnicze, za które otrzymywały pod koniec miesiąca piękne dyplomy. Ukoronowaniem ich pracy były nagrody. Wyłoniono trzech „Super Czytelników”:
I miejsce Gabriel Szczukowski, II miejsce Mateusz Pluciński, II miejsce Nikodem Zawiszewski.
Rozstrzygnęliśmy również konkurs „Grzeczny Uczeń”. Celem konkursu było propagowanie pozytywnych wzorców zachowania. Uczniowie przez cały semestr zbierali naklejki motywujące ich do kulturalnego postępowania. Najgrzeczniejsi uczniowie zostali nagrodzeni medalami. Serdecznie gratulujemy wszystkim dzieciom!
Nauczyciele prowadzący p. Anna Rosa, p. Anna Waśniowska