SP 65 Bydgoszcz
19.03.2019 22:35

Program edukacyjny „Bieg po zdrowie”

· T_Stachowska_Dalke dnia 23.01.2017 11:58 · Drukuj
Wydarzenia„Bieg po zdrowie” to nowy program antytytoniowej edukacji zdrowotnej opracowany w Głównym Inspektoracie Sanitarnym we współpracy z ekspertami. I edycja programu będzie miała miejsce w roku szkolnym 2016/2017 i obejmie do 20% szkół podstawowych w Polsce.
Grupa, do której skierowany jest nowy program, to dzieci w IV klasie szkoły podstawowej (grupa wiekowa 9-10 lat).
Główne cele programu:
· opóźnienie lub zapobiegnięcie inicjacji tytoniowej wśród dzieci i młodzieży
· pokazanie atrakcyjności życia w środowisku wolnym od dymu tytoniowego.
· zwiększanie wiedzy i umiejętności uczniów na temat zdrowia w kontekście szkodliwości palenia papierosów.

Zajęcia w programie „Bieg po zdrowie” realizowane są za pomocą bardzo zróżnicowanych metod aktywizujących, które dostosowano do wieku odbiorców. Podstawą zajęć jest stymulowanie kreatywności i aktywności. Bohaterami łączącymi treści poszczególnych spotkań jest dwoje uczniów czwartej klasy szkoły podstawowej, Natalia i Kuba. Wydarzenia z ich życia będą tłem poruszanych tematów.
Uczniowie otrzymają materiały do pracy. w czerwcu zostaną przeprowadzone ankiety w klasach IV, zarówno wśród dzieci jak i ich rodziców.
Klasa IV d została wylosowana do dodatkowego diagnozowania, w tej klasie przeprowadzona zostanie ankieta wśród dzieci i rodziców „na start”

Będziemy zachęcać uczniów do aktywnego udziału w zajęciach. Zdobytą wiedzę i umiejętności uczniowie będą mogli stosować w codziennym życiu.

Koordynatorzy programu:
Izabela Arent – nauczyciel przyrody
Teresa Stachowska–Dalke - pedagog klas IV-VI