SP 65 Bydgoszcz
19.02.2019 04:18

"Pierwsza pomoc"- szkolenie dla klas pierwszych

· J_Salasinska_Andruszkiewicz dnia 17.11.2016 22:41 · Drukuj
W czwartek 17 listopada klasa 1d brała udział w szkoleniu z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Zajęcia prowadziła p. Anna Zawadzka. Rozpoczęły one cykl szkoleń dla wszystkich klas pierwszych, w ramach programu "Serce na Start". Celem tych spotkań jest zdobycie wiedzy i umiejętności dotyczących ratowania życia, uwrażliwienie dzieci na osoby potrzebujące ratunku oraz przełamanie strachu i oporów przed udzielaniem pierwszej pomocy. Dzieci z klasy 1d dowiedziały się już, w jaki sposób ocenić sytuację zagrożenia i jakie podjąć działania. Utrwaliły numery telefonów alarmowych. Poznały zawartość apteczki. Przećwiczyły czynności podczas ratowania poszkodowanej osoby. Wykazywały przy tym bardzo duże zainteresowanie i zaangażowanie. Anna Zawadzka