SP 65 Bydgoszcz
19.01.2019 23:32

II edycja konkursu plastycznego EG

· J_Salasinska_Andruszkiewicz dnia 08.11.2016 20:21 · Drukuj
KonkursyII edycja konkursu plastycznego „Jak wyobrażam sobie kraje rozwijające się po roku 2030” dla uczniów szkół podstawowych. Ośrodek Rozwoju Edukacji zaprasza uczniów klas I-VI do udziału w konkursie, który realizowany jest w ramach projektu 355/2016/M1 „Edukacja globalna. Liderzy Edukacji na rzecz rozwoju”. Prace konkursowe mogą dotyczyć jednego z trzech zagadnień związanych z Agendą Zrównoważonego Rozwoju i Celami Zrównoważonego Rozwoju:
1.Zmiany klimatu Cel 13: Podjąć pilne działania w celu przeciwdziałania zmianom klimatu i ich skutkom
2.Bezpieczeństwo żywności i rolnictwo Cel 12: Zapewnić wzorce zrównoważonej konsumpcji i produkcji
3.Godna praca Cel 8: Promować stabilny, zrównoważony i inkluzywny wzrost gospodarczy, pełne i produktywne zatrudnienia oraz godną pracę dla wszystkich ludzi.

Prace plastyczne można przynosić do sali nr 224 do Pani Małgorzaty Łuckiej w głównym budynku lub w filii do sali 2 do Pani Joanna Sałasińskiej- Andruszkiewicz do dnia 17 XI 2016.