SP 65 Bydgoszcz
25.06.2019 08:10

Zasady płatności za zniszczone lub niezwrócone podręczniki

· D_Bittner dnia 25.10.2016 14:08 · Drukuj
KomunikatyUprzejmie informuję rodziców naszych uczniów o zasadach płatności za podręczniki - zapewnione przez MEN.
W przypadku zniszczenia lub niezwrócenia:
4,34 za każdą z czterech części NASZEGO ELEMENTARZA do klasy I
4, 21 za każdą z dziewięciu części podręcznika NASZA SZKOŁA do klasy II
2,35 za każdą z dziesięciu części podręcznika NASZA SZKOŁA do klasy III.
Kwoty te stanowią dochód budżetu państwa. Wpłaty dokonuje rodzic ucznia na rachunek MEN.
Narodowy Bank Polski Oddział Okręgowy w Warszawie
numer rachunku: 59 1010 1010 0031 2822 3100 0000
W treści przelewu należy wpisać "zwrot za podręcznik do klasy", podając klasę (I, II lub III), której dotyczy zwrot.