SP 65 Bydgoszcz
17.12.2018 17:50

Konkurs fotograficzny "Bydgoszcz w jesiennej sukience"

· M_Domanska dnia 06.10.2016 17:52 · Drukuj
Konkursy

Zapraszamy pasjonatów fotografii do udziału w międzyszkolnym konkursie fotograficznym "Bydgoszcz w jesiennej sukience" organizowanym przez Szkołę Podstawową nr 65 w Bydgoszczy w ramach Bydgoskiego Grantu Oświatowego "BYDGOSZCZ - ja tu mieszkam".

Uchwycone aparatem obrazy przedstawiające jesienną Bydgoszcz zostaną umieszczone w galerii na naszej stronie internetowej. Najciekawsze prace zostaną nagrodzone.

Wydrukowane prace i wersję elektroniczną należy dostarczyć do 14 listopada opiekunom projektu.

Regulamin Międzyszkolnego Konkursu Fotograficznego
"Bydgoszcz w jesiennej sukience"

I. Organizator konkursu
1. Szkoła Podstawowa nr 65 im. Czesława Tańskiegow Bydgoszczy
2. Konkurs realizowany jest w ramach Bydgoskich Grantów Oświatowych

II. Cele konkursu
1. Rozbudzanie zainteresowań fotograficznych i artystycznych
2. Kształtowanie poczucia przynależności do regionu i jego kulturowych osiągnięć
3. Rozwijanie wrażliwości artystycznej
4. Promowanie dziedzictwa kulturowego oraz terenów rekreacyjnych Bydgoszczy

III. Przedmiot konkursu
1. Przedmiotem konkursu jest autorska fotografia
2. Zdjęcia powinny promować Bydgoszcz

IV. Uczestnicy konkursu
1. Konkurs jest skierowany do dzieci z miasta Bydgoszczy i okolic
2. W konkursie mogą wziąć udział dzieci ze szkół podstawowych

V. Warunki uczestnictwa
1. Udział w konkursie jest dobrowolny
2. Fotografie powinny posiadać 1 autora
3. Zdjęcia powinny być wykonane samodzielnie przez Uczestnika konkursu
4. Jedna osoba może zgłosić na konkurs 2 fotografie
5. Zdjęcia powinny być wydrukowane na papierze fotograficznym w formacie A4 (21x30)
6. Każda praca powinna posiadać informacje na odwrocie zdjęcia 
• tytuł pracy
• autor zdjęć/zdjęcia
• nazwę, adres, telefon placówki
• imię i nazwisko nauczyciela/opiekuna dziecka
7. Zdjęcia należy przesłać na adres organizatora z dopiskiem „Konkurs fotograficzny”
Szkoła Podstawowa nr 65
im. Czesława Tańskiego
85-791 Bydgoszcz
ul. Duracza 7,
a wersję elektroniczną należy przesłać na adres sp65pracownia@wp.pl
8. Zgłoszenie prac na konkurs uważane będzie za uznanie warunków regulaminu, wyrażenie zgody na publikowanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 28.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883) oraz przeniesienie praw autorskich w całości na rzecz organizatorów
9. Organizator nie odsyła zgłoszonych prac

VI. Terminarz
1. Prace konkursowe należy składać do 14.11.2016 r.
2. Rozstrzygnięcie konkursu i ocena prac nastąpi w listopadzie. Prace zostaną zaprezentowane na wystawie w Szkole Podstawowej nr 65 im. Czesława Tańskiego w Bydgoszczy
3. Laureaci zostaną powiadomieni drogą mailową o wynikach konkursu

Organizatorzy: Danuta Bittner, Małgorzata Domańska, Małgorzata Jaworska
Kontakt: sp65pracownia@wp.pl