SP 65 Bydgoszcz
18.03.2019 23:30

Wpłaty za duplikat legitymacji

· M_Domanska dnia 06.10.2016 17:51 · Drukuj
KomunikatyWpłaty za duplikat legitymacji prosimy przelewać na konto
26 1240 6452 1111 0010 4800 9930
Z podaniem imienia i nazwiska dziecka, klasy i dopiskiem - duplikat legitymacji.
Opłata za duplikat legitymacji wynosi 9 zł.
Potwierdzenie wpłaty proszę przedstawić w sekretariacie szkoły razem ze zdjęciem do nowej legitymacji.