SP 65 Bydgoszcz
19.01.2019 21:29

Informacja logopedy

· M_Frackowska dnia 02.09.2016 21:49 · Drukuj
KomunikatyTerapia logopedyczna polega na bezpłatnych i dobrowolnych zajęciach.
W dniach 5.09.2016 - 16.09.2016 zostanie przeprowadzone badanie pod kątem wymowy. Zostaną nim objęte wszystkie dzieci z oddziału zerowego i klas I (w trakcie lekcji). Rodzice (opiekunowie) otrzymają pisemną informację. W przypadku zakwalifikowania dziecka na terapię logopedyczną należy wypełnić oświadczenie wyrażające (lub nie) zgodę na uczestnictwo w zajęciach. Po tych czynnościach zostanie ustalony plan i pisemnie przekazany dzieciom.
Dzieci uczęszczające na terapię logopedyczną w zeszłym roku szkolnym również będą objęte ponownym badaniem stanu mowy.
Terapia rozpocznie się 19.09.2016.
W razie wątpliwości informacji udzielam w sali 5 - filia SP 65.
mgr Maria Frąckowska