SP 65 Bydgoszcz
19.03.2019 21:55

Konkurs fotograficzny "Piękno Bydgoszczy fleszem utrwalone"

· M_Domanska dnia 23.05.2016 15:51 · Drukuj
Konkursy

Przypominamy i zapraszamy do udziału w międzyszkolnym konkursie fotograficznym "Piękno Bydgoszczy fleszem utrwalone" organizowanym przez Szkołę Podstawową nr 65 i Przedszkole nr 43 w Bydgoszczy w ramach Bydgoskich Grantów Oświatowych.

Prace można wysyłać indywidualnie albo oddać do 6 czerwca opiekunom projektu "Piękno Bydgoszczy fleszem utrwalone ..." - pani Małgorzacie Jaworskiej lub pani Małgorzacie Domańskiej.

Regulamin Miejskiego Konkursu Fotograficznego
„Piękno Bydgoszczy fleszem utrwalone…”

I. Organizator konkursu
1. Szkoła Podstawowa nr 65 im. Czesława Tańskiegow Bydgoszczy
oraz Przedszkole nr 43 „U Krecika Szybownika” w Bydgoszczy
2. Konkurs realizowany jest w ramach Bydgoskich Grantów Oświatowych

II. Cele konkursu
1. Rozbudzanie zainteresowań fotograficznych i artystycznych
2. Kształtowanie poczucia przynależności do regionu i jego kulturowych osiągnięć
3. Rozwijanie wrażliwości artystycznej
4. Promowanie dziedzictwa kulturowego oraz terenów rekreacyjnych Bydgoszczy

III. Przedmiot konkursu
1. Przedmiotem konkursu jest autorska fotografia
2. Zdjęcia powinny zostać zrobione w mieście Bydgoszczy oraz okolicach

IV. Uczestnicy konkursu
1. Konkurs jest skierowany do dzieci i młodzieży z miasta Bydgoszczy i okolic
2. W konkursie mogą wziąć udział dzieci z przedszkoli i szkół podstawowych

V. Warunki uczestnictwa
1. Udział w konkursie jest dobrowolny
2. Fotografie powinny posiadać 1 autora
3. Zdjęcia powinny być wykonane samodzielnie przez Uczestnika konkursu
4. Jedna osoba może zgłosić na konkurs 2 fotografie
5. Zdjęcia powinny być wydrukowane na papierze fotograficznym w formacie A4 (21x30) wraz z wersją elektroniczną na płycie CD
6. Każda praca powinna posiadać informacje na odwrocie zdjęcia
• tytuł pracy
• autor zdjęć/zdjęcia
• nazwę, adres, telefon placówki
• imię i nazwisko nauczyciela/opiekuna dziecka
7. Zdjęcia wraz z wersją elektroniczną należy przesłać na adres organizatora z dopiskiem „Konkurs fotograficzny”
Szkoła Podstawowa nr 65
im. Czesława Tańskiego
85-791 Bydgoszcz
ul. Duracza 7
8. Zgłoszenie prac na konkurs uważane będzie za uznanie warunków regulaminu, wyrażenie zgody na publikowanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 28.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883) oraz przeniesienie praw autorskich w całości na rzecz organizatorów
9. Organizator nie odsyła zgłoszonych prac

VI. Terminarz
1. Prace konkursowe należy składać do 6.06.2016 r. zmiana terminu
2. Rozstrzygnięcie konkursu i ocena prac nastąpi w czerwcu. Prace zostaną zaprezentowane na wystawie w Szkole Podstawowej nr 65 im. Czesława Tańskiego w Bydgoszczy
3. Laureaci zostaną powiadomieni drogą mailową o terminie uroczystego spotkania, na którym nastąpi rozdanie dyplomów i nagród

Organizatorzy: Małgorzata Domańska SP 65, Małgorzata Jaworska SP 65, Małgorzata Szczepaniak P 43
Kontakt: domanska.gos@wp.pl, gosjaw5@wp.pl, janik_malgorzata@interia.pl