SP 65 Bydgoszcz
27.05.2019 12:02

Konkurs "Inspiracje książką"

· M_Domanska dnia 22.03.2016 14:49 · Drukuj
Konkursy
Prace można przekazywać do nauczycieli zajęć komputerowych (M. Domańska, M. Słembarski) lub bezpośrednio na adres podany w regulaminie do 31 marca 2016 r.

REGULAMIN KONKURSU

Uprzejmie informujemy, że w ramach otrzymania Bydgoskiego Grantu Oświatowego organizujemy międzyszkolny konkurs pod hasłem „INSPIRACJE KSIĄŻKĄ”.

Konkurs organizowany jest w dwóch kategoriach:
Grafika komputerowa;
Prezentacja multimedialna.

Cele konkursu:
Promocja czytelnictwa wśród różnych grup wiekowych;
Rozwijanie zamiłowań czytelniczych;
Rozwijanie wrażliwości na słowo i obraz;
Zachęcenie dzieci i młodzieży do rozwijania pasji graficznych i doskonalenia umiejętności komputerowych;
Wyrażanie swoich myśli, uczuć i refleksji za pomocą różnych środków wyrazu.

Uczestnicy konkursu
Do konkursu zapraszamy uczniów klas 4-6 szkół podstawowych w Bydgoszczy.

Warunki uczestnictwa w konkursie grafiki komputerowej:
Każdy uczestnik może zgłosić tylko jedną samodzielnie wykonaną pracę dotyczącą ulubionej książki, wcześniej nie publikowaną, bez użycia gotowych zdjęć, obrazów, clipartów, itp. i zapisaną w formacie JPG;
Grafikę należy przesłać do dnia 31 marca 2016 r. na adres email: inspiracjesp63@gmail.com

Warunki uczestnictwa w konkursie prezentacji multimedialnej:
Każdy uczestnik może zgłosić tylko jedna samodzielnie wykonaną prezentację dotyczącą ulubionej książki, wcześniej nie publikowaną, wykonaną w dowolnym programie i nie naruszającą praw autorskich osób trzecich;
Prezentację należy przesłać do dnia 31 marca 2016 r. na adres email: inspiracjesp63@gmail.com

Etapy konkursu:
I etap
Oczekiwanie na prace uczestników projektu do dnia 30 marca 2016 r.
II etap
Wyłonienie grupy warsztatowej spośród autorów wyróżnionych prac.
III etap
Kwiecień-maj 2016 – warsztaty (malowanie na tkaninach, warsztaty filcowania, warsztaty grafiki komputerowej, warsztaty biblioterapeutyczne, warsztaty tworzenia książek 3D i komiksów zwiedzanie Biblioteki Bernardynów WiMBP w Bydgoszczy)
IV etap
Czerwiec 2016 – uroczyste wręczenie nagród połączone z wystawą prac uczestników warsztatów.

Uwaga!
Uczestnik konkursu może wziąć udział w obydwu formach konkursu.
O dokładnym terminie warsztatów i uroczystości wręczenia nagród poinformujemy opiekunów laureatów telefonicznie lub mailowo.

Każda praca powinna być czytelnie opisana według wzoru:
nazwisko i imię autora
wiek
numer i adres szkoły
telefon szkoły
nazwisko i imię nauczyciela – opiekuna, telefon kontaktowy + adres email

Ocenie podlegać będą:
kreatywność i pomysł
walory estetyczne
ogólny wyraz artystyczny
poprawność merytoryczna, językowa zamieszczanych w prezentacji informacji
adekwatność zastosowanych narzędzi i efektów do przedstawionego tematu

Uwagi końcowe
zgłoszenie prac do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu konkursu
zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z przekazaniem praw autorskich do nich na rzecz organizatora, o których mowa w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawach autorskich i prawach pokrewnych (Dz. U. Z 1994r. Nr 24, poz. 83 z późniejszymi zmianami)
praca nadesłana na konkurs musi stanowić od początku do końca oryginalną twórczość uczestnika konkursu, nie może być obciążona prawami ustanowionymi na rzecz osób trzecich
nadesłane prace zostaną ocenione przez jury, które będzie się składać z nauczycieli ???
prace nadesłane na konkurs nie będą zwracane autorom
w sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem decyduje Organizator.

Dyrektor
mgr Przemysław Kotłowski

Organizatorzy:
mgr Jolanta Weyna
mgr Agnieszka Klamra
mgr Agata Bogacz
mgr Justyna Stasik
mgr Bożena Głuszczyńska
mgr Małgorzata Tomkiewicz
mgr Katarzyna Plewa
mgr Krystyna Sajdak
mgr Dorota Sztalmirska