SP 65 Bydgoszcz
25.06.2019 07:48

Miejski konkurs plastyczny pt.: „Dom moich marzeń”

· J_Salasinska_Andruszkiewicz dnia 07.03.2016 19:17 · Drukuj
KonkursySerdecznie zapraszamy uczniów szkół bydgoskich klas I-III do udziału w miejskim, dwuetapowym konkursie plastycznym pt. „Dom moich marzeń”. Konkurs jest organizowany w ramach Bydgoskiego Grantu Oświatowego we współpracy z Uniwersytetem Technologiczno- Przyrodniczym.

Regulamin:
I etap: wewnątrzszkolny konkurs plastyczny „ Dom moich marzeń”- forma płaska 
Prosimy o przeprowadzenie w swoich placówkach szkolnego konkursu plastycznego pt. „Dom moich marzeń”- technika –kolaż , format – A4. Następnie o przekazanie do SP nr 65 ul. Duracza 7 do 8 najlepszych prac w terminie do 15 kwietnia 2016r. Prace będą oceniane pod względem: kreatywności, zgodności z tematem konkursu, wykorzystania różnych materiałów oraz staranności wykonania. Spośród tych prac zostaną wybrane najlepsze, a autorzy zostaną zaproszeni do drugiego etapu konkursu. Odbędzie się on w SP 65 w Bydgoszczy na przełomie kwietnia i maja 2016r. w formie „Warsztatów małego architekta” z udziałem studentów architektury. Szczegółowy termin II etapu będzie podany w późniejszym terminie. Do każdej pracy prosimy dołączyć uzupełniony załącznik nr 1. Udział w konkursie jest równoznaczny z uznaniem warunków niniejszego regulaminu oraz z akceptacją przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych uczestników w materiałach dotyczących Konkursu.

II etap: miejski „ Warsztaty małego architekta” – forma przestrzenna 
Po czworo uczniów z różnych szkół wybranych przez jury i zaproszonych do drugiego etapu będzie tworzyło zespoły, które będą pracowały pod kierunkiem studentów architektury. Zaprojektują oni elewacje i otoczenie „ Domów swoich marzeń” wykorzystując makiety przygotowane przez studentów. Końcowy efekt pracy będzie oceniany przez profesjonalne jury w składzie: 
Przedstawiciel Katedry Architektury UTP w Bydgoszczy Prezes Stowarzyszenia Architektów Polskich oddział w Bydgoszczy Przedstawiciel Szkoły Podstawowej nr 65 w Bydgoszczy Przedstawiciel Rady Osiedla Tatrzańskie
Wszelkie materiały potrzebne do II etapu zapewniają organizatorzy.
Przewidziane są atrakcyjne nagrody.

W naszej szkole prace plastyczne na konkurs szkolny są zbierane w sali 224 w głównym budynku i w filii w sali 2 i 12 Organizatorzy: Justyna Nowakowska, Małgorzata Łucka, Małgorzata Kryszak, Anna Chojnacka, Joanna Sałasińska- Andruszkiewicz