Informacja logopedyczna

 

Terapia logopedyczna polega na bezpłatnych zajęciach pozalekcyjnych co oznacza, że odbywają się one przed lub po lekcjach. W dniach od 6.09.2021 do 25.09.2021 zostanie przeprowadzone badanie logopedyczne. Informacja o stanie mowy dziecka zostanie dostarczona pisemnie. Terapia rozpocznie się 27.09.2021.
Zajęcia są dobrowolne dlatego należy wypełnić oświadczenie wyrażające/ lub nie zgodę na uczestnictwo dziecka w terapii logopedycznej. Po uzyskaniu pisemnej zgody rodziców/ opiekunów dziecko zakwalifikowane na zajęcia otrzyma plan.
W razie wątpliwości informacji udzielam w sali 5.